เปอร์โตริโกเม็กซิโกสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐไอร์แลนด์และทวีปยุโรป 

เปอร์โตริโกเม็กซิโกสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐไอร์แลนด์และทวีปยุโรป 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าบางประการ ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังของเราถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำว่า “คาดหวัง” “เชื่อ” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” และการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเกี่ยวข้องกับ PPC และบริษัทในเครือ จะบ่งบอกถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้สะท้อนถึงมุมมองของผู้บริหารในปัจจุบันและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ 

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงสิ่งที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ PPC ยื่นต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้ ซึ่งหลายอย่างคาดเดาได้ยากและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ PPC 

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ PPC ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น และ PPC ไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความดังกล่าวหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคตหรืออื่นๆ ยกเว้น อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับซานดิเอโก , 16 ก.พ. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ก่อนถึงวันขอบคุณพนักงานในวันที่ 3 มีนาคมบลูบอร์ดผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงาน 

ประกาศผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐฯ ที่ดำเนินการทางออนไลน์โดย Wakefield Research

เกี่ยวกับสถานะของ การชื่นชมพนักงาน การศึกษาเผยให้เห็นว่าแม้จะมีผลเชิงบวกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการเห็นคุณค่าในที่ทำงาน แต่คนส่วนใหญ่ที่ชัดเจนกลับมองว่าตนเองด้อยค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอัตลักษณ์ชายขอบในอดีต ในความเป็นจริง 2 ใน 3 (67%) ของชาวอเมริกันที่มีงานทำกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกชื่นชมผลงานของพวกเขาในที่ทำงานเสมอไป

เควิน ยิป ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Blueboard กล่าวว่า “มีโอกาสที่ชัดเจนสำหรับองค์กรต่างๆ ในการมีส่วนร่วมกับพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงในบทบาทของตน โดยแสดงให้เห็นว่างานของพวกเขามีคุณค่า” เควิน ยิป ประธานและผู้ร่วมก่อตั้งBlueboardกล่าว “การจัดลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมการชื่นชมจะไม่เพียงทำให้พนักงานมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น

แต่ยังแปลว่าพนักงานมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลกำไรของบริษัท และด้วยวันขอบคุณพนักงานที่ใกล้เข้ามา ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆ จะต้องเพิ่มการชื่นชมและขอบคุณเป็นสองเท่า การยอมรับและจริงจังกับการทำให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัท”